Databeskyttelsespolitik for JSH Byggeservice ApS.

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden. 

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Virksomhedens kontaktoplysninger er:

JSH Byggeservice ApS.

CVR-nr.  34587876

Drosselvej 12, 4652 Hårlev

Telefon: 20261828

Mail: jshbyggeservice@mail.dk

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Navn og e-mailadresse på “kunder” som selv angiver det, i en af kontaktformularene. 

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

  • Kundens navn og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden, eller henvise til en kundes oplevelse med virksomheden.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

  • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale eller interesse med personen der henvender sig til virksomheden

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

  • Videregivelsen af dine oplysninger er fx til en af vores samarbejdspartnere, som du har givet samtykke til at virksomheden må videre sende din oplysninger.

Dine personoplysninger stammer fra

Virksomheden har fået dine oplysninger fra virksomheden hjemmesiden, hvis du har udfyldt en formular, eller at du selv har kontaktet virksomheden på anden vis.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Oplysningerne, som er blevet indsendt til virksomheden, slettes når, en dialog eller opgave er helt afsluttet. Dog vil du og virksomhedens korrespondance blive gemt, i virksomheden mail system i tilfælde af uenighed eller viderearbejdelse af en opgave.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år. 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret at trække dit samtykke tilbage: 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. 

Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger: 

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.